standard-title ร่วมงานกับเรา
บริษัท ถาวร เลเบิล แอนด์ ริบบอน จำกัด เป็นบริษัทรับพิมพ์ฉลากติดสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ GMP/HACCP โดยมีเครื่องจักรและตรวจสอบคุณภาพที่ทันสมัย ทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพของผลงาน และเราให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและมีนโยบายรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นรูปธรรม กำลังเปิดรับพนักงานใหม่ จึงเชิญชวนมาร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเรา ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้

ร่วมงานกับเรา

บริษัท ถาวร เลเบิล แอนด์ ริบบอน จำกัด เป็นบริษัทรับพิมพ์ฉลากติดสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ GMP/HACCP โดยมีเครื่องจักรและตรวจสอบคุณภาพที่ทันสมัย ทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพของผลงาน และเราให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและมีนโยบายรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นรูปธรรม กำลังเปิดรับพนักงานใหม่ จึงเชิญชวนมาร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเรา ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • เจ้าหน้าที่ช่างอาร์ต (ชาย/หญิง)           จำนวน  2 ตำแหน่ง

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ชาย/หญิง)             จำนวน 3 ตำแหน่ง

 • เจ้าหน้าที่พิมพ์ (ระบบ Letterpress , Flexo)    จำนวน 5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ : อายุระหว่าง 20 ถึง 35 ปี,การศึกษาระดับ ม.6-ปริญญาตรี
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

สวัสดิการ

 •   วันหยุดพักร้อนตามอายุงานสูงสุด 12 วัน
 • ค่ากะ 30 บาท/วัน
 • ยูนิฟอร์ม/อุปกรณ์ความปลอดภัย (ฟรี)
 • สัมมนาภายใน-ภายนอก
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ภายใน-ภายนอก
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • รางวัลทองคำเมื่ออายุงานครบตามเกณฑ์
   ที่กำหนด
 • อื่นๆอีกมากมาย
 • กระเช้าเยี่ยม
 • ค่าเดินทาง

 …หากท่านไม่มีประสบการณ์ บริษัทฯ ยินดีฝึกสอนให้ท่านมีความชำนาญงานกับตำแหน่งที่ท่านเลือก…

ติดต่อสอบถาม

50/1, 50/11 หมู่ 3 ถนนคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000  เบอร์โทร 034-494885 ต่อ 308 มือถือ 064-9306818 
รับสมัครวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที