ถาวร เลเบิล เข้าร่วมโครงการพัฒนาเมืองอุตสากรรมเชิงนิเวศ Green Industry จาก IG3 เป็น IG4

Green Industry โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
บริษัท ถาวร เลเบิล แอนด์ ริบบอน จำกัด ต้องขอขอบพระคุณ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ที่เปิดโอกาสให้ทางบริษัทฯเข้าร่วมโครงการพัฒนาเมืองอุตสากรรมเชิงนิเวศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry จากระดับ 3 (IG3) เป็นระดับ 4 (IG4) โดยผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาเพื่อให้คำปรึกษาในพื้นที่คือ อ.สายพิณ สุวรรณกำเนิด เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2566 ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะ
เกณฑ์การขอใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว