news-promotions

พบกันที่งาน CPHI 19-21ตุลาคมนี้ ที่ Impact เมืองทองธานี

การประชุมระดับสูง การสัมมนาทางเทคนิค เวิร์กช็อป และการสาธิตสด เช่น Extract Live Demo จะเสริมโปรแกรมที่ยุติธรรมด้วยโอกาสทางการศึกษาและการสร้างเครือข่าย พื้นที่พิเศษเช่น Health Theatre จะให้ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในภูมิภาคแก่ผู้เข้าร่วม

พบกันที่งาน COSMOPROF CBE ASEAN 15-17 กันยายนนี้ ที่ Impact เมืองทองธานี

COSMOPROF CBE ASEAN (ประเทศไทย) คือจุดหมายล่าสุดลำดับที่ 5 ของแบรนด์ Cosmoprof เครือข่ายงานแสดงสินค้าความงามที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในแต่ละปีรวมแล้วมีผู้ร่วมชมงานกว่า (Visitor) 500,000 ราย และผู้ออกงานกว่า (Exhibitor) 10,000 บริษัท

ถาวรเลเบิลได้รับประกาศเกียรติคุณ “โรงพิมพ์คาร์บอนต่ำ”

บริษัทได้แยกขยะเป็นขยะ Recycle โดยไม่ต้องฝั่งกลบลดโลกร้อนและ เปลี่ยนหลอดไฟ ลดพลังงานไฟฟ้า ลดโลกร้อน ได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 379.23 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

stop covid 19 with free alcohol campaign

ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ห่างไกลจากพนักงาน โดยแจกสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับพนักงานทุกคน

เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ห่างไกลจากพนักงาน โดยแจกสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับพนักงานทุกคน