ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ห่างไกลจากพนักงาน โดยแจกสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับพนักงานทุกคน

บริษัท ถาวร เลเบิล แอนด์ ริบบอน จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ห่างไกลจากพนักงาน โดยแจกสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับพนักงานทุกคน และบริษัทเรามีการติดตั้งเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติหลายจุดภายในบริษัท และทำความสะอาดรถขนส่งและกล่องสินค้าก่อนส่งสินค้า เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่แออัด และหมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อความปลอดภัยและห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะ